Coordinació General

La coordinació general d’EUIB ostenta la màxima representació de la direcció col·legiada. Igualment representa a EUIB davant les diferents instàncies de l’Administració Pública i, en general, en qualsevol de les instàncies de la vida política pública.

Actualment, la coordinació general d’EUIB l’ostenta Juan José Martínez Riera (Juanjo Martínez).

Back to top button