EUIB demana seny al Consell d’Eivissa alhora d’ampliar carreteres

Aquest divendres ha tengut lloc la votació de la moció presentada pel PSOE, la qual ha estat aprovada al Ple del Consell d’Eivissa per unanimitat

Després que l’Ajuntament de Sant Joan s’hagi organitzat, realitzant el Ple a l’agost (amb total la calor) arriba una moció que, si bé es proposa per a millorar la xarxa de carreteres illenques, no deixa de ser una petició amagada de posar més ciment i asfalt al nostre territori.

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) està d’acord amb la millora, per seguretat, de les carreteres que articulen l’illa, però també desperta reticències a l’hora de donar suport a una ampliació que podria sobredimensionar una carretera que no té el volum adient i que, a més, podria ser un reclam per afavorir el creixement urbanístic innecessari a una zona verge o quasi verge.

Al Ple del Consell d’Eivissa d’aquest divendres 30 de setembre, el nostre conseller, David Álvarez, ha mostrat el seu suport a la moció i, alhora, ha verbalitzat els dubtes que aquesta genera. Per això, ha fet èmfasi de les qüestions tècniques que envolten els projectes de la xarxa viària, com ara la sinistralitat i el volum de vehicles que s’hi fa servir a la carretera.

La reforma integral que ha proposat el PSOE, un pic més, no és una altra cosa que repetir els mètodes que, com ja hem comprovat, només serveixen a curt termini i a la llarga empitjoren la situació. La moció presentada pel PSOE tenia dos punts, l’un de reforma integral de la carretera Ei-300; l’altre d’estudi de creació d’un carril bici, l’increment de vorals i l’habilitació de parades d’autobús amb espai d’estacionament de vehicles i marquesines.

Finalment, la transaccional d’Unidas Podemos, grup al qual pertany el company David Álvarez, “insta l’equip de govern a comprometre’s que aquesta reforma, sigui els menys agressiva possible per als espais que li envolta, minimitzant la magnitud d’aquesta reforma tot el tècnicament possible i sense consumir més espais naturals dels necessaris”, ha estat tenguda en compte i el grup finalment ha donat el suport adient en la votació de la moció.

El projecte, com tants d’altres, posa novament d’acord al PP i al PSOE per tal de formigonar i asfaltar més metres quadrats d’Eivissa. A més, el projecte també serà desmesurat si no hi ha un compromís polític perquè sigui un projecte adient i poc invasiu amb els paisatges. Compromís que sembla haver aconseguit Unidas-Podemos, i al que caldrà fer-li el seguiment corresponent.

Mostrar más
Botón volver arriba