Unides Podem, a favor del “desmantellament immediat” de la piscina de Pedro J.

El diputat d’Esquerra Unida, dins Unides Podem, Pablo Jiménez, ha explicat aquest dimarts en sessió parlamentària els motius pels quals el seu grup parlamentari hi ha votat a favor de la PNL que demana el desmantellament de la polèmica i mediàtica piscina de Pedro J., tot un símbol de l’especulació i la judicialització mediàtica a Mallorca.

Jiménez ha explicat que tal com s’indica a l’Article 25 de la Llei de Costes de 1988 i al 46 del Reglament General de Costes, estaran prohibits determinats usos com puguin ser “Les edificacions destinades a residència o habitació, incloent les hoteleres, sigui quin sigui el seu règim d’explotació”. A banda, si s’hi fa una d’història, sembla ser que a l’any 1974 ja n’hi havia una piscina, “aprofitant probablement la debilitat de la llei de costes del 1969 i del procés de delimitació que es realitzava per primera vegada per situar el DPMT”, ha explicat el diputat.

Posteriorment, l’any 1999, any en què caducava la concessió, se’n va demanar una ampliació, la qual va ser concedida. És a dir, “una cosa inconcebible, ja que se suposa que l’ús del DPMT és públic”, ha afegit Jiménez. A més, s’hi va una ampliació en un moment en el qual ja estava clarament prohibit construir en aquella zona pública del litoral. Aquests evidencien que la llei no importava gaire a qui aleshores, en temps d’Aznar, regnava al Ministeri, talment com als temps dels franquisme anatlitzats abans. Des de llavors s’han succeït les denúncies i els processos judicials que han acabat amb la sentència del Tribunal Suprem que indica que “hi ha raons d’interès públic per denegar la pròrroga de la concessió atorgada per l’Administració i acordar el desmantellament de les obres”.

Una sentència d’acord amb la Llei de Costes i que hauria de servir de base per iniciar processos judicials contra moltes altres ocupacions irregulars del DPMT. “És cert que l’Administració de Costes fa temps que deixa molt a desitjar en la tasca encomanada de control i vigilància, i bé ho sabem aquí a Balears, per la manca manifesta de recursos humans i econòmics”, ha manifestat el diputat al Parlament. Les lleis no són suficients per si soles, cal complir-les i per això cal l’acció decidida dels governs per al seu compliment, aportant tots els mitjans al seu abast i evitant així casos com el que ens ocupa avui.

Tot redundant en la defensa de tot allò públic, Jiménez ha aprofitat la intervenció per a recordar que al juliol del 2020 el GP d’Unides Podem ja va registrar una PNL, aprovada posteriorment en comissió, sobre l’Accés al mar i continuïtat del trànsit peatonal al litoral. Mitjançant aquesta PNL s’instava el Govern de l’Estat a deixar expedites les servituds d’accés al mar i de trànsit al litoral, cosa que malauradament no s’està complint a Balears, malgrat l’Informe del Parlament europeu (20 de febrer de 2009), conegut com a Informe Auken, les conclusions del qual no van prosperar a Espanya. Una situació que es va veure agreujada amb la reforma de la Llei del 2013 realitzada pel PP. Recalificacions interessades, models espoliadors, venda de cases il·legals, llei ignorada, culpabilitat de totes les administracions, sentències judicials no complertes i en el cas dels arxipèlags es diu textualment: “Les illes i les zones costaneres mediterrànies d’Espanya han patit una destrucció massiva, ja que el ciment i el formigó han saturat aquestes regions […] cosa que constitueix una pèrdua tràgica i irreparable de la seva identitat i llegat culturals, així com de la seva integritat ambiental, i tot això principalment per l’avarícia i la conducta especulativa d´algunes autoritats locals i membres del sector de la construcció que han aconseguit treure beneficis massius d’aquestes activitats”, ha puntualitzat Jiménez.

Dit tot això, finalment, el diputat ha informat la cambra que el GP d’Unides Podem hi donaria suport a l’iniciativa en forma de PNL presentada per Més per Mallorca, “tant per allò indicat sobre el desmantellament immediat de l’ocupació il·legal del DPMT, com perquè el causant del dany al patrimoni públic es faci càrrec de les despeses”, ha conclòs Pablo Jiménez

Show More

Related Articles

Back to top button