El Consell d’Eivissa es compromet amb la Llengua de Signes

El ple del Consell d’Eivissa va aprovar divendres, 24 de juny, la moció sobre la Llengua de Signes presentada per Unides Podem, mitjançant la qual Eivissa es compromet a augmentar la presència d’intèrprets en llengua de signes en actes i esdeveniments a tots els nivells.

L’any 2014, el Consell de Ministres va fixar el 14 de juny com el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, com una garantia de participació igualitària a la vida democràtica, posant en valor l’exercici de drets, deures i llibertats de les persones sordes i sordcegues. Des d’aleshores hi ha la Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen i es regulen les llengües de signes espanyoles, i la Llei 27/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Balears, mitjançant la qual es garanteix l’ús en tots els àmbits de la vida: protecció, ensenyament, respecte i promoció del seu aprenentatge.

Ara, l’any 2022, el Consell d’Eivissa aprova la moció sobre Llengua de Signes, un fet que suposa donar una major visibilització al col·lectiu i les seves necessitats. A l’illa d’Eivissa, però, n’hi ha una molta baixa presència de personal tècnic titulat per a atendre tots els actes institucionals, de totes les administracions de l’illa, i és per això que, de vegades, no n’hi ha ningú disponible (bé per l’esmentada manca de recursos humans, bé perquè puntuament no s’hagi programat o pressupostat la seva presència d’un intèrpret).

Per això, el Consell d’Eivissa ha aprovat la bateria de propostes que incloïa la moció: comptar amb intèrprets a tots els actes públics; informar perquè tots els actes de totes les conselleries, com per exemple jornades, xerrades, trobades i, fins i tot formació, tenguin aquesta opció al seu abast; estudiar la manera d’incloure reclams promocionals d’Eivissa en llengua de signes en properes campanyes; que Presidència assistexi amb un/a intèrpret als esdeveniments amb discurs institucional; instal·lar bucles magnètics a les dependències públiques i d’atenció directa a la ciutadania del Consell Insular d’Eivissa i sigui tècnicament viable i, finalment, impulsar mesures legislatives que ampliïn la protecció, la promoció i l’ensenyament de la llengua de signes.

Des d’Esquerra Unida celebram l’aprovació d’aquesta moció, felicitam el conjunt de ciutadans d’Eivissa per ser avui una mica més inclusius que ahir, i animam totes les institucions i entitats, públiques i privades, a continuar treballant per a augmentar exponencialment, enguany, el percentatge d’actes que s’ofereixen diàriament en llengua de signes.

Show More

Related Articles

Back to top button