Pablo Jiménez (EUIB): «No podem consentir, baix cap circumstància, aquest abandonament per part del PSOE dels postulats històrics de l’Estat espanyol a favor de l’autodeterminació del poble sahrauí»

El passat dia 7 de maig es va realitzar, a La Rioja, la XXVI Conferència d’Intergrups parlamentaris “Pau i llibertat per al poble Sahrauí”. Allà s’hi varen reunir representacions dels parlaments autonòmics de l’Estat Espanyol i on es va renovar el compromís amb el futur en llibertat del poble sahrauí i es va realitzar una reafirmació de les successives declaracions aprovades des de la de Palma al 1992.

Aquest dimarts, 14 de juny, al Parlament de les Illes Balears hi ha tengut lloc la lectura del manifest en suport del poble sahrauí a càrrec dels grups parlamentaris que conformen l’Intergrup “Pau i llibertat per al poble Sahrauí”. 

Des d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) hi ha participat el diputat menorquí Pablo Jiménez, el qual ha declarat després de l’acte institucional que des de la fundació d’Esquerra Unida sempre s’hi ha estat del costat del poble sahrauí. «No podem consentir, baix cap circumstància, aquest abandonament per part del PSOE dels postulats històrics de l’Estat espanyol a favor de l’autodeterminació del poble sahrauí», ha volgut remarcar Jiménez.

L’acte ha comptat amb la presència del delegat autonòmic del Front Polisàrio, Ehmudi Lebsir, la presidenta de l’Associació Escola en Pau, Carme Barceló, i la presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, Catalina Rosselló. A banda, també hi han assistit la majoria del parlamentaris (els quals eren a punt d’iniciar la sessió plenària setmanal), un gran nombre de personalitats i mitjans de comunicació.

Han llegit el següent manifest tots els grups parlamentaris, menys Vox, així com el president del Parlament i la presidenta del Govern:

[MANIFEST]

“D’acord amb el que s’ha tractat en aquesta Conferència d’Intergrups parlamentaris, i en el màxim nivell d’exigència, s’acordà:

Constatar que el Sàhara Occidental és un territori no autònom sotmès al Dret Internacional que mai no ha pertangut al Regne del Marroc i que, per això, li exigim el cessament de l’ocupació il·legal del Sàhara Occidental i l’exercici del dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

Seguir considerant de referència la Interlocutòria de l’Audiència Nacional que es pronuncia sobre Espanya com a “potència administradora de iure” del Sàhara Occidental. 

Exigir al Regne del Marroc que es produeixi l’alliberament immediat dels presos polítics i de consciència sahrauís i cessin les violacions de drets humans a les presons que controla garantint la integritat física i psíquica dels presos. Així com traslladar la solidaritat amb les seves famílies. Així mateix condemnam la vulneració dels drets humans de la població sahrauí als territoris ocupats.

Instar Nacions Unides que promogui sense més dilació la solució justa i definitiva del conflicte del Sàhara Occidental, solució que passa per portar a la pràctica el dret de autodeterminació del poble sahrauí mitjançant la celebració del referèndum. I instar el Consell de Drets Humans de l’ONU a Ginebra que nomeni un Relator de Drets Humans per al Sàhara Occidental.

Continuar denunciant l’espoli dels recursos naturals, malgrat les sentències, en el Sàhara Occidental per part del Govern del Marroc i exigir a les empreses que operen a la zona el respecte al dret internacional i als drets de la població sahrauí. Instant els interessats (empreses i països) a entaular negociacions amb els legítims representants del Poble Sahrauí (Front Polisario).

Reiterar-nos en la consideració que, a la vista de la greu situació que es viu en el Sàhara Occidental, la MINURSO ampliï les seves funcions i comeses al Sàhara Occidental. Per això instam Nacions Unides que doti la Missió de la potestat per a la vigilància i salvaguarda dels drets humans de la població sahrauí als territoris ocupats. 

Exigir a la Unió Europea que faci efectiva la clàusula de respecte als drets humans establert en l’ Acord Preferencial amb el Regne del Marroc. 

Reforçar la nostra cooperació política amb la Unió Nacional de Dones Sahrauís (UNMS) pel paper fonamental i decisiu que desenvolupen en els campaments de la població refugiada i en els Territoris Ocupats. I alhora fer una crida en relació amb la seva situació d’invisibilitat, víctimes de la violació dels drets humans. I un record especial a Sultana Jaya.

Instar les institucions públiques de l’Estat Espanyol a continuar i incrementar el suport solidari i humanitari tant a la població refugiada als campaments de Tinduf com als habitants sahrauís dels territoris ocupats.

La Conferència d’Intergrups conscient de la responsabilitat legal i política, que el Estat Espanyol té amb la situació al Sàhara Occidental reitera la crida al Govern d’Espanya perquè:

Exigeixi al Regne del Marroc l’escrupolós respecte als drets humans en els territoris ocupats del Sàhara Occidental i el cessament de les vulneracions de drets que pateix la població sahrauí. I així mateix l’insta que treballi activament, en el si de Nacions Unides i de la Unió Europea, perquè la MINURSO vegi ampliades les seves funcions també a la vigilància i salvaguarda del compliment dels drets humans al Sàhara Occidental. 

S’avanci cap a l’ atorgament d’un estatus diplomàtic a la Representació del Front Polisario a Espanya, com a únic i legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per l’ONU. 

Augmenti la cooperació i l’ajut humanitari amb la població sahrauí, tant en campaments de refugiats com en els territoris alliberats en constatar amb preocupació la reducció de les aportacions de l’Agència Espanyola de Cooperació en els darrers anys. Així mateix que s’incideixi en l’augment dels fons europeus per al S.O.

Finalment la XXVI Conferència d’Intergrups de La Rioja, en relació amb el paper de la societat, vol manifestar el següent:

Instam els mitjans de comunicació a tractar el conflicte del Sàhara Occidental amb la mateixa importància i rellevància que li confereix la societat. I animam tantes persones solidàries al que a través de les xarxes socials difonguin i denunciïn la situació del Sàhara Occidental. 

Ens comprometem a facilitar les relacions institucionals i polítiques dels nostres parlaments amb el Parlament Sahrauí. Per això donam suport a la Xarxa de parlamentaris que en favor del poble sahrauí va ser presentada en la darrera Conferència d’Algèria.

Instam els àmbits universitaris, judicials i politicoadministratives a seguir treballant per l’esclariment de les actuacions contra els drets humans ocorregudes al Sàhara Occidental. 

En especial, instam l’Institut Cervantes que reforci els llaços culturals i de difusió de la llengua espanyola, segona al Sàhara Occidental, amb la seva presència als Campaments de la població refugiada.

Expressam el nostre agraïment a les associacions, federacions i col·lectius solidaris i socials que treballen dia a dia units per l’amistat amb el poble sahrauí i l’únic fi és aconseguir un futur en llibertat per al poble germà.

Valoram la importància fonamental del programa d’acollida d’infants “Vacances en Pau” i del “Projecte Madrasa”, màxims exponents de la solidaritat i de les relacions d’afecte i rodalia amb les famílies sahrauís.

Els Intergrups parlamentaris establim com a treball prioritari el suport a la població sahrauí dels territoris ocupats. Per això continuaran enviant-se al llarg de 2022 missions d’observació.

Show More

Related Articles

Back to top button