Laura Pérez (EUIB): «Sembla mentida que al 2022 encara hi hagués un col·lectiu de treballadores a les quals no se’ls reconeixien els drets laborals més bàsics»

Amb la ratificació del Conveni 189 de l’OIT, gairebé 10 anys després, Espanya reconeix que les treballadores de la llar tenen els mateixos drets que la resta de treballadors

Aquesta setmana és una setmana històrica per a les treballadores de la llar, que amb la ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), per part del Congrés espanyol, gaudiran en un futur proper de nous drets laborals que les equipararan a la resta de treballadors amb caràcter general.

Des d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) celebram la ratificació del Conveni 189 per part del Congrés i donam les gràcies a l’admirable la tasca, la lluita i la paciència que han demostrat les treballadores de la llar en els darrers 10 anys. “Volem expressar el nostre més sincer reconeixement agraïment a la seva lluita i als seus esforços. Són l’exemple a seguir”, ha expressat la seva secretària general, Laura Pérez.

Les reivindicacions, vertaderament, eren molt simples: un espai digne, no servil, saludable i de qualitat. Unes qüestions que durant molts anys han estat invisibilitzades. Cal per tant, aprofitar la senda oberta, i completar la labor d’aquest Conveni amb més inspectors i, sobretot, treballant per una major conciència social que acabai amb les situació i els contextos de servilisme permeses fins ara.

Aquest Conveni 189 de l’OIT afecta, principalment, les dones que componen el que un sector altament feminitzat: un 95 % de les 378.000 treballadores del Sistema d’Empleats de la Llar són dones, segons dades de la Seguretat Social. A banda, més de 164.000 treballadores del total (un 43,3%) són de nacionalitat estrangera. Totes aquestes treballadores veuran susceptiblement millorades les seves condicions laborals, encara que amb un retard de gairebé 10 anys des de la ratificació del conveni que va ser signar l’OIT al seu congrés, el primer de juny de 2011.

Un cop ratificat el Conveni, correspon al Govern redactar la normativa, una tasca que, abans d’aquesta ratificació, ja s’havia estat treballant per tal d’intentar tancar el tema abans de finalitzar l’any. La ministra de treball, Yolanda Díaz, explicava fa uns dies que el desenvolupament d’aquesta normativa encara serà “més extens” i que no trigarà gaire a veure la llum. La tasca de Díaz, així com l’afany i la tenacitat de les treballadores de la llar, han estat imprescindibles per tirar endavant el més aviat que s’ha pogut la ratificació d’aquest Conveni.

Finalment, des d’EUIB hem trobat oportú comentar més concretament quatre punts fonamentals:

Contracte per escrit
Tal com recull el Conveni, cal indicar les condicions de treball en un contracte escrit, e qual hi ha d’incloure les dades de l’ocupador, el lloc de treball, la data d’inici de contracte, el tipus de treball a realitzar, la remuneració (càlcul i periodicitat de pagaments), les hores, les vacances, els períodes de descans, el subministrament d’aliment i allotjament (si escau), períodes de prova, condicions de repatriació, etc.

Dret a l’atur (una de les principals demandes)
Les treballadores de la llar podran accedir a prestacions per desocupació en igualtat de condicions que la resta. La inexistència de cotitzacions per desocupació, necessàries per cobrar aquestes prestacions (l’atur, per exemple), havia provocat que, fins ara, les treballadores quedaren sense un sustent econòmic des del coment de finalitzar la seva activitat laboral.
Una qüestió criticada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en una sentència que, molt probablement, ha ajudat perquè Espanya ratifiqués el Conveni 189. Tot després de retreure a Espanya el que, a la pràctica, era una evitent discriminació per qüestió de sexe.

Igualtat en descansos i contra l’assetjament
L’article 10 del Conveni 189 estableix que s’ha d’assegurar la igualtat “en relació amb les hores normals de treball, la compensació de les hores extraordinàries, els períodes de descans diaris i setmanals (almenys 24 hores seguides) i les vacances annuals pagades”.
L’article 5 del Conveni obliga a “adoptar mesures per assegurar que els treballadors domèstics gaudeixin d’una protecció efectiva contra tota forma d’abús, assetjament i violència”.

Garantir el SMI i cobrament mensual
Campanyes d’Inspecció de Treball per a regularitzar el salari d’aquestes treballadores, fent complir i actualitzant els contractes perquè, efectivament, cobrin l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), el qual ronda el 1.000 euros mensuals o 7,82 euros bruts l’hora efectivament treballada.
Es garanteix el cobrament regular i com a mínim una vegada al mes.

Show More

Related Articles

Back to top button