Energia a les administracions

La realitat de la precarietat mediambiental és una certesa, i entre les seves causes l’actuar de la humanitat, a més d’una irresponsabilitat, és també una veritat.
En Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), dins de la coalició Unides Podem, som conscients d’això, i per això creiem que no hi ha millor manera de conscienciar a la ciutadania que predicant amb l’exemple, per això és una prioritat incentivar la instal·lació d’energies renovables en tots els edificis, una adopció progressiva d’una energia 100% renovable en totes les dependències de l’administració pública.
Crear i impulsar una normativa que permeti el desenvolupament de l’autoconsum elèctric, i establir uns tràmits legislatius àgils és una necessitat per a poder dur a terme les metes proposades de cara al medi ambient i la seva sostenibilitat.
Garantir un món millor per a les nostres futures generacions és una prioritat i una necessitat, perquè la humanitat està carregant-se el món que ens allotja, el planeta que ens dóna la vida i que a poc a poc es va fent cada vegada menys habitable.
Amb prop d’un milió d’espècies en perill d’extinció, l’alteració de les floracions de la nostra flora, les malalties de les plantes que ens envolten com la Xylella, la protecció de la posidònia, són avisos que ens dóna el planeta per a poder reaccionar, si encara som a temps, és l’hora d’actuar sense més demora.
Tots en Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), en la coalició Unides Podem, prendrem totes les mesures necessàries per a poder aspirar a salvar les nostres illes i el nostre planeta.

Energía en las administraciones

La realidad de la precariedad medioambiental es una certeza, y entre sus causas el actuar de la humanidad, además de una irresponsabilidad, es también una verdad.

En Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), dentro de la coalición Unidas Podemos, somos conscientes de ello, y por eso creemos que no hay mejor manera de concienciar a la ciudadanía que predicando con el ejemplo, por eso es una prioridad incentivar la instalación de energías renovables en todos los edificios, una adopción progresiva de una energía 100% renovable en todas las dependencias de la administración pública.

Crear e impulsar una normativa que permita el desarrollo de el autoconsumo eléctrico, y establecer unos trámites legislativos ágiles es una necesidad para poder llevar a cabo las metas propuestas de cara al medio ambiente y su sostenibilidad.

Garantizar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones es una prioridad y una necesidad, pues la humanidad está cargándose el mundo que nos aloja, el planeta que nos da la vida y que poco a poco se va haciendo cada vez menos habitable.

Con cerca de un millón de especies en peligro de extinción, la alteración de las floraciones de nuestra flora, las enfermedades de las plantas que nos rodean como la Xylella, la protección de la posidonia, son avisos que nos da el planeta para poder reaccionar, si aún estamos a tiempo, es la hora de actuar sin más demora.

Todos en Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), en la coalición Unidas Podemos, tomaremos todas las medidas necesarias para poder aspirar a salvar nuestras islas y nuestro planeta.

Show More

Related Articles

Back to top button