Educació 0-3 pública i gratuïta

Punt programàtic Unides Podem – Educació 0-3 pública i gratuïta

L’educació de la nostra infància ha de ser una matèria prioritària per al desenvolupament de la nostra societat, per això, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) en la seva coalició amb Unides Podem lluitarà per fer realitat una qüestió vital per a les noves generacions de pares i mares que han de treballar i s’esforcen per poder compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar.

És, a més, una prioritat la formació dels nostres nens des de primerenca edat, ja que la realitat global a la qual s’enfronten les nostres futures generacions és una realitat que no deixa de fer por.

Un món globalitzat on prima la competència enfront de la col·laboració ha de ser pal·liada des de l’educació, una educació basada en la igualtat, i l’educació, com el transport són elements bàsics a l’hora d’aspirar a una societat més igualitària.

Si realment volem una millor societat, un millor matí per als nostres fills, cal començar amb una igualtat generada a través de l’educació, per una societat més justa, Esquerra Unida dels Illes Balears (EUIB), en la coalició Unides Podem, es compromet a lluitar des de les institucions per aconseguir el que ens deien que era inassolible..

Punto programático Unidas Podemos – Educación 0-3 pública y gratuita

La educación de nuestra infancia debe ser una materia prioritaria para el desarrollo de nuestra sociedad, por ello, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) en su coalición con Unidas Podemos luchará por hacer realidad una cuestión vital para las nuevas generaciones de padres y madres que tienen que trabajar y se esfuerzan por poder compatibilizar la vida laboral con la vida familiar.

Es, además, una prioridad la formación de nuestros niños desde temprana edad, ya que la realidad global a la que se enfrentan nuestras futuras generaciones es una realidad que no deja de dar miedo.

Un mundo globalizado donde prima la competencia frente a la colaboración debe ser paliada desde la educación, una educación basada en la igualdad, y la educación, como el transporte son elementos básicos a la hora de aspirar a una sociedad más igualitaria.

Si realmente queremos una mejor sociedad, un mejor mañana para nuestros hijos, hay que empezar con una igualdad generada a través de la educación, por una sociedad más justa, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), en la coalición Unidas Podemos, se compromete a luchar desde las instituciones por alcanzar lo que nos decían que era inalcanzable.

Show More

Related Articles

Back to top button