Esquerra Unida pregunta al Congrés dels Diputats pel finançament de les Illes Balears

Les Illes Balears són un territori fragmentat territorialment i amb dificultats per poder vertebrar-se. Per aquesta realitat, la Constitució Espanyola reconeix la situació de les Illes Balears i de Canàries a l’article 138.1: “L’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat a l’article 2 de la Constitució, vetllant per l’establiment d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.”

Existeixen molts dubtes que aquest mandat constitucional s’estigui complint. En particular, des de l’any 2002, les Illes Balears han rebut 1.920 milions d’euros menys que la mitjana espanyola en inversions als Pressupostos Generals de l’Estat.

  • Considera el Govern que les Illes Balears reben un tracte just als Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2019?
  • Té previst el Govern reformar el sistema de finançament autonòmic per fer-ho més proporcional i just?
  • Quina valoració fa el Govern del dèficit històric de les Illes Balears pel que fa als Pressupostos Generals de l’Estat?

Des d’EUIB, Juanjo Martínez ha declarat que “l’infrainversió que pateixen les Illes Balears és sagnant, amb 1.920 milions en els darrers 17 anys són molts diners, que podríem haver invertit a millorar la vida de les persones de manera molt important, ja fos amb millora de serveis i prestacions socials, transport aeri, polítiques d’igualtat, protecció del medi ambient, etc.” i ha afegit que “aquests són uns diners que ja no recuperarem mai per culpa del bipartidisme, la política neoliberal ens ha portat fins aquí i ara és hora de virar a l’esquerra i exigir un finançament just fins que tinguem la sobirania suficient per a gestionar nosaltres els diners que volem invertir a les Illes.”

Show More

Related Articles

Back to top button