Afilia’t

Existeixen dos nivells de militància diferents: simpatitzant i afiliada o afiliat.

Afiliats/des

Qui pot afiliar-se a Esquerra Unida de les Illes Balears?

L’afiliació a EUIB és un acte individual i voluntari que podrà dur-se a terme per les persones majors d’edat que viuen, treballen, o tenen una especial vinculació amb les Illes Balears, quan ho sol·liciten i mostren la seua acceptació dels principis polítics i del Programa d’EUIB, així com dels presents Estatuts.

Ser afiliat/da atorga un nivell de participació plena, sempre que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions per estar al corrent en el cens d’EUIB. Com afiliat/ada s’adquireixen diversos drets i deures, que es troben detallats en el Títol II dels Estatuts d’EUIB.

La condició d’afiliada o afiliat requereix ser major d’edat i comporta una despesa econòmica en forma de quota d’afiliació. Si vols afiliar-te, pots fer-ho a l’assemblea de base d’Esquerra Unida més pròxima o, si ho prefereixes, també pots fer la sol·licitud de manera online emplenant el formulari que ací t’enllacem:

Simpatitzants

Les persones simpatitzants tindran dret a accedir a la informació sobre les activitats, posicionaments i propostes d’EUIB en el nivell corresponent, així com conèixer i participar en els debats d’EUIB, amb excepció dels referits a l’elecció dels càrrecs interns i en les llistes electorals. Així mateixa tindran dret a participar en les reunions que siguen convocades, així com en les àrees d’elaboració col·lectiva.

La condició de simpatitzant requereix ser major de 16 anys i no comporta cap despesa econòmica en forma de quota d’afiliació. Si vols fer-te simpatitzant, pots fer-ho a l’assemblea de base d’EUIB més pròxima o, si ho prefereixes, també pots fer la sol·licitud de manera online emplenant el formulari que ací t’enllacem:

Si vols fer-nos alguna consulta, escriu-nos a organitzacio@eu-balears.org

Back to top button